Zincirleme Suç Nedir?

Kanun zincirleme suçu, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumu olarak tanımlamaktadır.

Kanun, zincirleme suçu tanımlarken “aynı suçun icrası kapsamında“ ifadesini kullanmıştır. Buradan varılacak sonuç, bu hükümlerin taksirle işlenen suçlarda uygulama alanı bulmayacağı ve yalnızca kasten işlenen suçlar için geçerli olacağıdır. Zira sanık, bir suç işleme kastıyla hareket etmekte ve bu suçu işlemek adına bazı eylemleri gerçekleştirmektedir.

İcrasına başlanmış olan suçların tamamlanıp tamamlanmamış olması bu hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Suçun icrası kapsamında girişilen eylemlerden biri teşebbüs aşamasında kalsa dahi zincirleme suça ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus, ceza gerektiren her sonucun bağımsız olarak ayrı ayrı cezalandırılmasına ilişkin ilkenin geride bırakılarak birden çok sonuca neden olan fiil/fillerden dolayı sanık hakkında tek bir cezaya hükmedileceğidir. Ancak verilecek ceza dörtte birden dörtte üçe kadar artırılacaktır.

Zincirleme suça temel oluşturan unsur mağdur değildir. Nitekim Kanun aynı maddenin 1. Fıkrasının son hükmünde mağduru belli olmayan suçlar için de bu hükmün uygulanacağına hükmetmiştir.

Suçların zincirleme şeklinde birleşmesinin bir diğer hali de aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi halidir. Örneğin, bir konferansta kürsüde konuşma yapmakta olan bir kişinin konferansın tüm katılımcılarına yönelik bir hakarette bulunması durumda tek bir fiil vardır ancak suç birden fazla kişiye karşı işlenmiştir. Kanun 43. Maddenin 2. Fıkrasında bu hallerde de zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanacağını yani birden fazla suç için tek bir cezaya hükmedileceğini ifade etmektedir.

Zincirleme suça ilişkin hükümler, mahiyeti Kanun Koyucu tarafından yüksek tutulmuş olan bazı suçlarda uygulama alanı bulamamaktadır. Bu suçlar, kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve yağma suçlarıdır. (TCK/m.43/f.3)

Cinsel suçlar ile ilgili olarak bu hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı hususu doktrinde tartışmalıdır. Yargıtay birden fazla işlenen cinsel suçların tek fiil sayılmaması görüşündedir.[1]

Cinsel suçlar ile ilgili olarak bu hükümlerin uygulanıp uygulanmayacağı hususu doktrinde tartışmalıdır. Yargıtay birden fazla işlenen cinsel suçların tek fiil sayılmaması görüşündedir. Nitekim, Yargıtay’ın bu görüşleri çerçevesinde, 2005 yılında yapılan kanun değişikliği ile zincirleme suçların uygulama alanı bulamayacağına ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 43. Maddesinin 3. Fıkrasından ‘cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı” suçları çıkarılmıştır.

[1] E: 2005/17639/K: 2006/634, E:2006/5517/K: 2006/7952

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.