Yeni Tüketici Kanunu ve Karşılaştırmalı Reklamlar

28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Tüketici Kanunu (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) tüketicinin korunması amacına yönelik bir çok yenilik içermektedir. Son günlerde yazılı-görsel basında Yeni Tüketici kanunu’nun 61. maddesine dayanılarak “artık” karşılaştırmalı reklam yapılabileceği yönünde gerçeği yansıtmayan yazılar yer aldığı görülmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki günümüz tarihi itibariyle mevcut yasal düzenlemeler karşılaştırmalı reklam yapılmasını kesin olarak yasaklamamakta ancak bazı koşulların varlığı halinde izin vermektedir. Ancak Reklam Kurulu karşılaştırmalı reklamların tümünü haksız rekabet çerçevesinde değerlendirdiği için hukuka aykırılıktan hüküm kurmakta böylece hem satıcıların yahut üreticinin mal veya hizmetlerinin kalitesinin tanıtımını yaparak serbest piyasada yer edinmesine hem de tüketicinin aydınlatılmasına engel olunmaktadır.

Yasal Düzenleme

Gerek 4077 Sayılı Kanun gerek Yeni Tüketici Kanunu gerekse de Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri açıkça karşılaştırmalı reklam yapılmasını yasaklamamakta aksine buna izin vermektedir.

4077 Sayılı Kanun’un ticari reklamları düzenleyen 16. maddesinin 3. fıkrasında “Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal ve hizmetlerin karşılaştırmalı reklamları yapılabilir.” hükmü yer almaktadır.

28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Tüketici Kanunu’nun ticari reklamları düzenleyen 61. maddesinin 5. fıkrasında da “Aynı ihtiyaçları karşılayan ya da aynı amaca yönelik rakip mal veya hizmetlerin karşılaştırmalı reklamı yapılabilir. ” hükmüne yer verilerek eski madde hükmü aynen korunmuştur.

Madde metinlerinden de görüldüğü üzere karşılaştırmalı reklamlara ilişkin yeni bir düzenleme mevcut değildir.

Karşılaştırmalı Reklam’ın Şartları

Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in karşılaştırmalı reklamlara ilişkin 11. maddesinde de karşılaştırmalı reklamların yapılması açıkça engellenmemekte ancak bazı koşulların varlığı halinde yapılabileceği yönünde bir düzenleme yer aldığı görülmektedir.

Yönetmelik hükümleri çerçevesinde karşılaştırmalı reklam yapılabilmesi için;

1.Karşılaştırılan mal, hizmet veya marka adının belirtilmemesi
2.Karşılaştırılan mal veya hizmetlerin aynı nitelikte ve özellikte olması veya aynı istek ve ihtiyaca cevap vermesi
3.Dürüst rekabet ilkelerine uygun olması ve tüketicinin yanıltılmaması

şartlarının aynı anda gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Ancak Reklam Kurulu, söz konusu şartların hepsinin barındıran karşılaştırmalı reklamların dahi hukuka aykırı bulunduğu yönünde kararlar vermektedir.

Sonuç

Gerek 4077 Sayılı gerek 6502 Sayılı Tüketici Kanunu’nda yasaklanmayan karşılaştırmalı reklamların, Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik’in 11. maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak gerçekleştirilmesi halinde hem satıcı/üretici kendi ürettiği/sattığı mal veya hizmetleri rakipleri ile karşılaştırarak daha iyi olduğunu yahut aynı değerde olduğunu belirtme imkanına kavuşacak ve böylece serbest ekonomi içerisinde yer edinebilecek hem de tüketici satın alma arzusunda olduğu mal veya hizmetler arasında karşılaştırma yaparak bilinçli alışveriş yapma imkanına sahip olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.