Sözleşmede Yer Alması Gereken Hususlar

 1. Sözleşmenin hukuki niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmelidir.
 2. Açık şekilde taraflar belirtilmelidir. Taraflar arasında tüzel kişilik varsa tüzel kişiliğin kimliği ve temsile yetkili kişi açıkça yazılmalıdır.
 3. Asgari hükümler yer almalıdır. Örn: paket tur, devre tatil sözleşmesinde olması gereken hususlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ve ilgili yönetmeliklerde sayılmıştır.
 4. Sözleşmenin konusu açıkça yazılmalıdır.
 5. Sözleşmenin tarihi ve ne zaman yürürlüğe gireceği açıkça yazılmalıdır.
 6. Tarafların hak ve yükümlülükleri ayrı ayrı yazılmalıdır. Kişi bunları bilmeli ve yerine getirmelidir. Hak ve yükümlülükler uzun uzun kaleme alınmalıdır.
 7. İfanın nerede ve ne şekilde yapılacağı ile ifa zamanı belirtilmelidir.
 8. Yaptırımlar yazılmalıdır. Olası uyuşmazlıkları önleyecek nitelikte ve uyuşmazlığı çözecek nitelikte önleyici hukuk kurallarına yer verilmelidir.
 9. Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlayacak güvenceler konulmalıdır. Örn: cezai şart. Ayni-şahsi teminat da konulabilir. Teminat mektubu, kefil, rehin, ipotek vb. Teminat ile sözleşme arasında bağlantı kurulmalıdır. Sözleşmede dengeleyici nitelik çok önemlidir.
 10. Sözleşmede yabancılık unsuru varsa uyuşmazlık halinde sözleşmeye hakim olan maddi hukuk belirlenmelidir.
 11. Sözleşmenin devri istenmiyorsa bunu içeren hüküm yer almalıdır.
 12. Altsözleşmeye izin verilip verilmediği, izin veriliyorsa alt sözleşme işe asıl sözleşmeyi birbirine bağlayacak hüküm yer almalıdır.
 13. Fesih maddesi: Hangi durumlarda fesihe izin verildiği, tasfiyenin ne şekilde olacağı belirtilmelidir. Feshin sonuçları düzenlenmelidir. Tek taraflı fesih yetkisi diğer tarafın lehine yorumlanır bu yüzden kaçınılmalıdır.
 14. Sözleşmenin ne zaman, nasıl yürürlüğe gireceği, sürenin hangi andan itibaren işlemeye başlayacağı açıkça belirtilmelidir.
 15. Tarafların imzaları. Yetkili kişi/kişiler imzalamalıdır. İmza tarihi de yazılmalıdır.
 16. Tebligatların ne şekilde istedendiği belirtilmelidir. Örn: tel, fax, e-mail kabul edilecek mi?
 17. Tebligat adresleri yer almalıdır. Adreste Değişiklik olması halinde bildirimde bulunulmalıdır.
 18. Tebligatı kabule yetkili kişi bile belirtilmelidir.
 19. Sözleşme süreye tabi ise sürenin ne şekilde uzatılacağı ve kolay uzatılmasına ilişkin hükümlere yer verilmelidir.
 20. Mücbir sebep esnek bir kavramdır. Bu nedenle mutlaka vb. Ifadesine yer vermek gerekir. Sınırı çizilmemelidir.
 21. Sözleşmede isteniyorsa gizlilik maddesi ve yaptırımı belirtilmelidir.
 22. Rekabet yasağı ve yaptırımına da yer verilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.