Sözleşme Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. İki tarafın da istekleri objektif olarak belirtilmelidir. Hangi amaçla sözleşme yapıldığı, o sözleşmenin sonucunda ne istendiği anlaşılır olmalıdır. Buna göre sözleşmenin tipi belirlenir. Sözleşmenin ismi çok önemlidir zira uyuşmazlık çıkması halinde o hükümler uygulanacaktır. Şayet belirleyemiyorsak “protokol” yazılmalıdır.
 2. Sözleşmenin sonuçlarının ne olacağı belirlenmelidir. Hukuki niteliğini belirlediğimiz sözleşme, taraf beklentilerine uygun olmalıdır.
 3. Sözleşmenin şekli iyi belirlenmelidir. Şekil zorunluluğu olan sözleşmelerden olup olmadığına bakılmalıdır. En azından sözleşme yazılı ve imzalar noter onaylı olmalıdır.
 4. Sözleşmede nelerin olması gerektiği iyice düşünülüp, öncelikle taslak haline getirilmeli ve sonra bunların sözleşmede olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 5. Sözleşme yoruma gerek kalmayacak kadar açık ve anlaşılır olmalıdır.
 6. Sözleşmenin terminolojisi düzgün olmalıdır. Örn: intifa hakkı şerh edilmez tescil edilir. Yüklem, özne belli olmalıdır. Pasif değil etken yapılı fiiller kullanılmalıdır.
 7. Amaç karşı tarafı etkilemek değildir. Bu nedenle gereksiz ayrıntıdan ve hükümlerden kaçınmak gerekir. Aksi halde sözleşmenin yorumu esnasında içeriğin farklı anlaşılmasına neden olabilir.
 8. Sözleşme bütünlük arzetmelidir, kendi içinde çelişmemelidir. Hükümler birbirini tamamlamalıdır. Süreler birbiriyle ve sözleşmenin bütünüyle uyumlu olmalıdır.
 9. Tarafların hak ve yükümlülükleri açık şekilde ifade edilmelidir.
 10. Sözleşme yasalara, emredici hükümlere uygun olmalıdır. Aksi halde eşitlik bozulur ve hakim veya hakem, eşitliği bozan tarafın aleyhine yorum yapabilir.
 11. Yabancı karakterli sözleşme ise ilgili hukukun kamu düzenine aykırı olmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.