Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Post

Yeni Tüketici Kanunu ve Karşılaştırmalı Reklamlar

picture-5

28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Tüketici Kanunu (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) tüketicinin korunması amacına yönelik bir çok yenilik içermektedir. Son günlerde yazılı-görsel basında Yeni Tüketici kanunu’nun 61. maddesine dayanılarak “artık” karşılaştırmalı reklam yapılabileceği yönünde gerçeği yansıtmayan yazılar yer aldığı görülmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki günümüz tarihi itibariyle mevcut yasal düzenlemeler karşılaştırmalı reklam yapılmasını kesin olarak yasaklamamakta ancak bazı koşulların varlığı halinde izin vermektedir. Ancak Reklam Kurulu karşılaştırmalı reklamların tümünü haksız rekabet çerçevesinde değerlendirdiği için hukuka aykırılıktan hüküm kurmakta böylece hem satıcıların yahut üreticinin mal veya hizmetlerinin kalitesinin tanıtımını yaparak serbest piyasada yer edinmesine hem de tüketicinin aydınlatılmasına engel olunmaktadır. More…

Post

Alkol Reklamlarının Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi

Alkollü içki reklamlarına ilişkin olarak 11 Haziran 2013 tarih ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6487 Sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 2. Maddesi uyarınca alkollü içki reklamlarının her ne şekilde olursa olsun yapılması yasaklanmıştır.

More…

Post

Sözleşmede Yer Alması Gereken Hususlar

  1. Sözleşmenin hukuki niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmelidir.
  2. Açık şekilde taraflar belirtilmelidir. Taraflar arasında tüzel kişilik varsa tüzel kişiliğin kimliği ve temsile yetkili kişi açıkça yazılmalıdır.
  3. Asgari hükümler yer almalıdır. Örn: paket tur, devre tatil sözleşmesinde olması gereken hususlar Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da ve ilgili yönetmeliklerde sayılmıştır.
  4. Sözleşmenin konusu açıkça yazılmalıdır.
  5. Sözleşmenin tarihi ve ne zaman yürürlüğe gireceği açıkça yazılmalıdır.
  6. Tarafların hak ve yükümlülükleri ayrı ayrı yazılmalıdır. Kişi bunları bilmeli ve yerine getirmelidir. Hak ve yükümlülükler uzun uzun kaleme More…

Post

Sözleşme Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  1. İki tarafın da istekleri objektif olarak belirtilmelidir. Hangi amaçla sözleşme yapıldığı, o sözleşmenin sonucunda ne istendiği anlaşılır olmalıdır. Buna göre sözleşmenin tipi belirlenir. Sözleşmenin ismi çok önemlidir zira uyuşmazlık çıkması halinde o hükümler uygulanacaktır. Şayet belirleyemiyorsak “protokol” yazılmalıdır.
  2. Sözleşmenin sonuçlarının ne olacağı belirlenmelidir. Hukuki niteliğini belirlediğimiz sözleşme, taraf beklentilerine uygun olmalıdır.
  3. Sözleşmenin şekli iyi belirlenmelidir. Şekil zorunluluğu olan sözleşmelerden olup olmadığına bakılmalıdır. En azından sözleşme yazılı ve imzalar noter onaylı olmalıdır.
  4. Sözleşmede nelerin olması gerektiği iyice düşünülüp, öncelikle taslak haline getirilmeli ve sonra bunların sözleşmede olup olmadığı kontrol edilmelidir. More…