Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X
Post

Kişisel Veri Nedir?

kis%cc%a7isel-veri

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmış ve 07 Nisan 2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak 7 Ekim 2016 tarihi itibariyle tüm hükümleri ile yürürlüğe girmiş olan 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tanımlar başlıklı 3. Maddesi ile kişisel verinin tanımını yapmıştır.

Bu kapsamda kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgi olarak kabul edilmiştir.

More…

Post

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

kisisel-verileri-ele-gecirme
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri sahibi olan kişilere bir takım haklar tanımıştır.

Kişisel Veri Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3/d maddesi kişisel veriyi, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlamıştır. Örnek vermek gerekirse ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, adres vb. kişisel veri kapsamında değerlendirilecektir.

Kanun 6. Maddesi ile özel nitelikli kişisel verinin de tanımını yapmış ve bu nitelikteki verileri farklı bir korumaya tabi tutmuştur. Bu kapsamda özel nitelikli kişisel veri “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.”

Kişisel Veri Sahibi Kimdir?
More…

Post

İzinsiz SMS, E-mail ve Aramalar Nasıl Şikayet Edilir?

izinsiz sms

İzin alınmaksızın gönderilmekte olan reklam yahut pazarlama içerikli sms, e-mail vb vasıtalarla gerçekleştirilen ticari iletişimin düzenlenmesine ilişkin hükümleri içeren 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Her ne kadar söz konusu kanun firmalara kişiler ile ticari iletişime geçmek için kişinin yazılı onayını almak şartını getirmişse de söz konusu uygulamanın günümüz itibariyle tam olarak çözümlenmediği açıktır. Zira firmalar hala izinsiz olarak yahut kişinin itirazı olmasına karşın iletişime geçmeye devam etmektedir. Peki bu durumda ne yapabiliriz?

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın http://tiss.gtb.gov.tr/gtb/giris.xhtml alan adlı websitesi aracılığıyla vatandaşlara sağladığı şikayet yöntemi en kolay yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. More…

Post

Yeni Tüketici Kanunu ve Karşılaştırmalı Reklamlar

picture-5

28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Tüketici Kanunu (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) tüketicinin korunması amacına yönelik bir çok yenilik içermektedir. Son günlerde yazılı-görsel basında Yeni Tüketici kanunu’nun 61. maddesine dayanılarak “artık” karşılaştırmalı reklam yapılabileceği yönünde gerçeği yansıtmayan yazılar yer aldığı görülmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki günümüz tarihi itibariyle mevcut yasal düzenlemeler karşılaştırmalı reklam yapılmasını kesin olarak yasaklamamakta ancak bazı koşulların varlığı halinde izin vermektedir. Ancak Reklam Kurulu karşılaştırmalı reklamların tümünü haksız rekabet çerçevesinde değerlendirdiği için hukuka aykırılıktan hüküm kurmakta böylece hem satıcıların yahut üreticinin mal veya hizmetlerinin kalitesinin tanıtımını yaparak serbest piyasada yer edinmesine hem de tüketicinin aydınlatılmasına engel olunmaktadır. More…

Post

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Değişikliği

Son günlerde Türkiye gündeminde Başbakan’ın açıklamaları nedeniyle 18 yaşından küçük üniversite öğrencilerinin “kızlı erkekli” aynı evde kalması, valiliğin bu konuda işlem yapamayacağı, özel hayata müdahele hususları tartışılırken bugün 07.11.2013 tarihli Resmi Gazete’de Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlandı.

Söz konusu yönetmeliğin;

Kınama cezası gerektiren disiplin suçlarını düzenleyen 5. maddesinin c bendi değiştirilerek yüksek öğretim kurumları içerisinde izinsiz bildiri dağıtmak tekrardan disiplin suçu olarak kabul edildi.

More…

Post

Google Reklamları İlke ve Politikaları

google

Elektronik ortamda gerçekleştirilen ticaretin fiziki ortamda yapılan ticarete oranla çok düşük bir maliyet ile gerçekleştirilebilme imkanının olması ile paralel olarak çok hızla gelişmesi sonucunda e-ticaret siteleri internet üzerinden reklamlar yayınlamaktadırlar. Google (Adwords) reklamları olarak tanınmış olan bu programda kullanıcıların yayınlamak istedikleri reklamlarda uymaları gereken bazı kurallar bulunmaktadır. More…

Post

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmelerinin Elektronik Ortamda Kurulması

Patentli yazılım endüstrisinde son kullanıcı lisans sözleşmeleri (end-user license agreement, software license agreement) satın alan ile lisans veren arasında kurulan ve satın alana yazılımı kullanma hakkı veren sözleşmelerdir. Bu sözleşme ile kullanıcının yazılımı hangi şartlar altında kullanabileceği belirtilmektedir.

Bu sözleşmeler çoğunlukla yalnızca digital ortamda sunulur ve kullanıcının “Kabul et” linkine tıklaması ile kurulur. “Click-Wrap” olarak adlandırılan bu sözleşme kurma biçiminde sözleşmenin tamamı kullanıcıya o anda görüntülemekte olduğu web sayfasında gösterilir. Kullanıcının söz konusu sözleşme şartlarında değişiklik yapma imkanı bulunmamaktadır; kullanıcı yalnızca “Kabul Etme” ve “Reddetme” hakkına sahiptir. “Reddetme” hakkının tercih edilmesi halinde sözleşme kurulamamaktadır. Yazılımın indirilmesi kullanıcının sözleşmeyi “Kabul et” butonuna tıklaması şartına bağlanmaktadır. Daha önceden yazılımı kullanma hakkını satın almış olan kullanıcılara ise bu sözleşme tekrardan gösterilmez, kullanıcının kabul etme iradesi hatırlanır. More…

Post

Sosyal Medya Profilini Google Arama Sonuçlarından Kaldırma

İnternetin yaygınlaşmasıyla sosyal medya denilen bir kavram hayatımızın tam da içinde kendisine yer buldu. Twitter ve Facebook başta olmak üzere bir çok sosyal palaşım sitesine üye oluyor ortak zevk sahibi olduğumuz kişileri, okul arkadaşlarımızı, iş arkadaşlarımızı ve daha bir çok nedenden hayatı hakkında bilgi sahibi olmak istediğimiz kişileri sosyal medya hesapları üzerinden takip ediyoruz.

Google arama sonuçlarında bazı durumlarda yaptığımız işler, yazdığımız makalelerden önce sosyal medya hesaplarımız gelmektedir. Çoğu sosyal paylaşım sitesi kullanıcılarına gizlilik seçeneği sunmakta ve “onaylanmayan” kişilerce profilinizin görüntülenmesini engelleme hakkını kullanıcılara vermektedir. Ancak herkese açık bir paylaşımda bulunduktan sonra hesabımızı “kilitli” yani başkaları tarafından görüntülenemeyen bir duruma getirsek dahi bu yalnızca işlem tarihinden sonraki paylaşımlarımız için gizlilik sağlamaktadır.

Peki önceden yayınlanan paylaşımların Google arama sonuçlarında görüntülenmesine engel olamıyor muyuz? More…

Post

Hackerların Cezai Sorumluluğu

Hacking Nedir? Hacker Ne Demektir?

Bilgisayar Güvenliği bağlamında Hacking, bilgisayardaki veya bilgisayar ağındaki zayıflıkların tespit edilmesi ve bunların istismar edilmesi olarak tanımlanabilir. Hacker, bilgisayar ve bilgisayar ağları hakkında ileri düzeyde bilgi sahibi olan kişilerdir.

Hackerlar kazanç sağlama, protesto etme, meydan okuma gibi birçok nedenden dolayı bilgisayarları veya bilgisayar ağlarını hacklemektedirler. Hackerlar kendilerini diğer hacker gruplarından ayrıştırıcı bazı isimler kullanmaktadırlar. Bazı hacker grupları şu şekildedir: More…

Post

Çerez Hukuku (Cookie Law)

Avrupa Birliğinin yayınlamış olduğu 2002/58 sayılı Elektronik Gizlilik Direktifi (E-Privacy Directive) ile İngiltere’de 26 Mayıs 2012 tarihinde çerez (cookie) kullanmakta olan web sitelerine yönelik bir uygulama başlamıştır.

Elektronik Gizlilik Direktifi ile web sitelerine kullanıcılara kullanacakları çerezler ve çerezler aracılığıyla toplayacakları bilgileri ne amaçla kullanacakları hakkında bilgi verme ve kullanıcıların çerezlerin yerleştirilmesi konusundaki onayını alma zorunluluğu getirilmiştir.

Data Koruma Kanunu (1998/29) ayrıca web sitelerinin, kullanıcılara kesin bilgi sağlanması gerektiğini de bildirmektedir. Internet kulanıcılarına kesin bilginin sağlanmasının en kolay yolu bu bilgilerin gizlilik politikası ile sağlanması, bir data kontrol bildirimi ya da ikisinin de aynı anda sunulmasıdır. Gizlilik Politikası veya Bildirim uygun şekilde kullanıldığı takdirde hem Elektronik Gizlilik Direktifi’ine hem de Data Koruma Kanunu’na uygunluk sağlanmış olacaktır.

More…