Bileşik Suç Nedir?


crimeKanun bileşik suçu “Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir.” şeklinde tanımlamıştır.

Doktrinde bileşik suç tanımlanırken kanunun aksine fiil kavramından değil suç kavramından yola çıkılarak tanımlama yapılmıştır. Bkz: Mürekkep suç iki suçtan meydana gelen bir suç tipidir, şöyle ki, bu iki suçtan biri diğerinin ya unsurunu ya da ağırlatıcı sebebini teşkil eder.[1] Bileşik suç, birden çok suçun bir suçta birleşmesini ifade eder. [2] Yasada öngörülen suç tanımlarından birinin diğerinin unsuru veya ağırlatıcı nedeni olmasına mürekkep suç denir.[3]

Bu hususta doktrine katılmamak mümkün değildir. Nitekim suç oluşturmayan bir fiil kuşkusuz ki başkaca bir fiilin ağırlaştırıcı nedeni yahut unsuru olabilir. Bu nedenle “fiil” kavramı yerine “suç” kavramının ele alarak yapılan tanım gerçeğe daha yakın olmaktadır.

Bu suçlara içtima hükümleri uygulanmamaktadır. Bu suçlar 2 şekilde ortaya çıkabilmektedir.

  1. Bir suçun diğerinin ağırlaştırıcı nedeni olması. Örneğin, konut dokunulmazlığının ihlali bir suçtur. Hırsızlık ise ayrı bir suçtur. Ancak hırsızlık suçunun konut dokunulmazlığının ihlali suretiyle işlenmesi halinde sanık bu 2 ayrı suç için ayrı ayrı cezalandırılmaz, hırsızlık suçununun nitelikli hali olan özel hükümden cezalandırılır.
  1. Bir suçun diğerinin unsuru olması. Örneğin, tehdit ederek bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılma durumunda hırsızlık bu suçun bir unsuru olmasına karşın ayrıca cezalandırılmaz, sanık yağma suçundan cezalandırılır.

 

 

[1] Dönmezer-Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku

[2]TOROSLU, Ceza Hukuku

[3]Centel, Türk Ceza Hukukuna Giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.