Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Archive for Ekim, 2016

Post

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

kisisel-verileri-ele-gecirme
Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel veri sahibi olan kişilere bir takım haklar tanımıştır.

Kişisel Veri Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3/d maddesi kişisel veriyi, “Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlamıştır. Örnek vermek gerekirse ad-soyad, doğum tarihi, cinsiyet, adres vb. kişisel veri kapsamında değerlendirilecektir.

Kanun 6. Maddesi ile özel nitelikli kişisel verinin de tanımını yapmış ve bu nitelikteki verileri farklı bir korumaya tabi tutmuştur. Bu kapsamda özel nitelikli kişisel veri “Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.”

Kişisel Veri Sahibi Kimdir?
More…