Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Archive for Ocak, 2016

Post

Suçların İçtimaı Nedir?

ceza

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitap’ının “Ceza Sorumluluğunun Esasları” başlıklı İkinci Kısımı’nın 5. bölümünde ele alınan suçların içtimaı kavramının tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle bu kavramı oluşturan sözcüklerin kelime anlamlarının ifade edilmesinde fayda olduğu kanaatindeyim.

Kanun koyucu tarafından sonucu bir yaptırıma (ceza, güvenlik tedbiri vb.) bağlanmış olan davranışlara suç adı verilmektedir.

İçtima, kelime anlamı olarak kavuşum, toplanma, bir araya gelmeyi ifade etmektedir.

More…