Bileşik Suç Nedir?

Kanun bileşik suçu “Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir.” şeklinde tanımlamıştır. Doktrinde bileşik suç tanımlanırken kanunun aksine fiil kavramından değil suç…

Read More