Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Archive for Haziran, 2015

Post

Zincirleme Suç Nedir?

justice

Kanun zincirleme suçu, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumu olarak tanımlamaktadır.

Kanun, zincirleme suçu tanımlarken “aynı suçun icrası kapsamında“ ifadesini kullanmıştır. Buradan varılacak sonuç, bu hükümlerin taksirle işlenen suçlarda uygulama alanı bulmayacağı ve yalnızca kasten işlenen suçlar için geçerli olacağıdır. Zira sanık, bir suç işleme kastıyla hareket etmekte ve bu suçu işlemek adına bazı eylemleri gerçekleştirmektedir.

İcrasına başlanmış olan suçların tamamlanıp tamamlanmamış olması bu hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyecektir. Suçun icrası kapsamında girişilen eylemlerden biri teşebbüs aşamasında kalsa dahi zincirleme suça ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. More…

Post

Bileşik Suç Nedir?


crimeKanun bileşik suçu “Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir.” şeklinde tanımlamıştır.

Doktrinde bileşik suç tanımlanırken kanunun aksine fiil kavramından değil suç kavramından yola çıkılarak tanımlama yapılmıştır. Bkz: Mürekkep suç iki suçtan meydana gelen bir suç tipidir, şöyle ki, bu iki suçtan biri diğerinin ya unsurunu ya da ağırlatıcı sebebini teşkil eder.[1] Bileşik suç, birden çok suçun bir suçta birleşmesini ifade eder. [2] Yasada öngörülen suç tanımlarından birinin diğerinin unsuru veya ağırlatıcı nedeni olmasına mürekkep suç denir.[3]

More…