Zincirleme Suç Nedir?

Kanun zincirleme suçu, bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumu olarak tanımlamaktadır. Kanun, zincirleme suçu tanımlarken “aynı suçun icrası kapsamında“…

Read More

Bileşik Suç Nedir?

Kanun bileşik suçu “Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir.” şeklinde tanımlamıştır. Doktrinde bileşik suç tanımlanırken kanunun aksine fiil kavramından değil suç…

Read More