Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Archive for Mart, 2014

Post

İfade ve Medya Özgürlüğünün Sağlanmasına İlişkin Eylem Planı

01 Mart 2014 tarihli Resmi Gazete’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesine İlişkin Eylem Planı’nın kabulüne ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır.

14 ana amaçtan oluşmakta olan Eylem Planı’nda bu amaçların gerçekleştirilmesi için 46 hedef belirlenmiş olup, söz konusu hedeflere ulaşılması maksadıyla yapılacak faaliyetler de her bir hedefin altında ayrı ayrı açıklanmıştır. Amaçların gerçekleştirilmesine yönelik ortaya konulan hedeflere ulaşılması için kısa, orta ve uzun vadeler öngörülmüş; kısa vade 0 – 1 yıl, orta vade 1 – 3 yıl, uzun vade ise 3-5 yıl arası bir zaman dilimi olarak belirlenmiştir.

Bu eylem planında İfade ve Medya Özgürlüğünün en geniş anlamda sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek faaliyetler de belirtilmiş olup bu faaliyetler 2 ana kategori altında toplanmıştır.

Mevzuatımızda İfade ve Medya Özgürlüğünü Kısıtlayan Hükümlerin Gözden Geçirilerek AİHM İçtihatlarında Belirlenen Standartlar Doğrultusunda Yeniden Düzenlenmesi More…