Your browser (Internet Explorer 6) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.
X

Archive for Aralık, 2013

Post

Yeni Tüketici Kanunu ve Karşılaştırmalı Reklamlar

picture-5

28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Yeni Tüketici Kanunu (6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun) tüketicinin korunması amacına yönelik bir çok yenilik içermektedir. Son günlerde yazılı-görsel basında Yeni Tüketici kanunu’nun 61. maddesine dayanılarak “artık” karşılaştırmalı reklam yapılabileceği yönünde gerçeği yansıtmayan yazılar yer aldığı görülmektedir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki günümüz tarihi itibariyle mevcut yasal düzenlemeler karşılaştırmalı reklam yapılmasını kesin olarak yasaklamamakta ancak bazı koşulların varlığı halinde izin vermektedir. Ancak Reklam Kurulu karşılaştırmalı reklamların tümünü haksız rekabet çerçevesinde değerlendirdiği için hukuka aykırılıktan hüküm kurmakta böylece hem satıcıların yahut üreticinin mal veya hizmetlerinin kalitesinin tanıtımını yaparak serbest piyasada yer edinmesine hem de tüketicinin aydınlatılmasına engel olunmaktadır. More…

Post

Bilişim Hukuku Nedir?

uk-cyber.si

Bilişim Hukuku, teknolojik gelişmeler çerçevesinde insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlarda kullandığı bilginin, elektronik ve benzeri makineler aracılığıyla toplanması, işlenmesi, saklanması ve korunması ile bunlardan doğan ihtilafların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır.

Bilişim Hukuku terimini tam olarak anlayabilmek için bilişim teriminin tanımlanmasında fayda vardır. İngilizce karşılığı informatics olan Bilişim terimi kelime anlamı olarak, insanoğlunun teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişiminde kullandığı ve bilimin dayanağı olan bilginin özellikle elektronik makineler aracılığıyla düzenli ve akla uygun bir biçimde işlenmesi, enformatik bilimini ifade etmektedir.

More…