Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1525. Maddesi ile Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi getirilmiş ve bu hususa ilişkin esasların Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)’nun yayınlayacağı bir yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.…

Read More